29 C
Nha Trang
Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Trí tuệ không thuộc về cá nhân

Thật sự thì đôi lúc tôi không tìm kiếm trí tuệ. Việc tôi làm chỉ đơn giản là lựa chọn hiện diện trong Chân Ngã. Ý tôi là chỉ đơn giản chọn hiện hữu trong Ý thức thuần khiết, trong sự hiện diện, không đồng hoá mình với cơ thể hay tâm trí.

Khi tôi lựa chọn sống trong Chân ngã, những xu hướng bản ngã xuất hiện và chúng luôn chực chờ kéo tôi đi. Đây chính là giai đoạn quan trọng. Khi tôi càng lựa chọn ở trong Chân ngã và không đi theo xu hướng bản ngã, thì tôi càng nhìn rõ những xu hướng này hơn – nguồn gốc của nó, nguyên nhân của nó, cấu trúc của nó, sự bao biện của nó. Khi tôi càng quan sát nhiều mà không tự lừa dối mình, trí tuệ nảy sinh.

Trí tuệ chính là cái nhìn thấu rõ bản chất của một sự việc, còn kiến thức thì chỉ đơn thuần là những ký hiệu và biểu tượng dùng để miêu tả trí tuệ.

Tôi thấy rằng trí tuệ này không phải của tôi, nó là từ Chân ngã, và Chân ngã thì không có tính cá nhân. Chỉ có một Chân ngã duy nhất, Chân ngã đó ở trong bạn và trong tôi.

Còn tôi ở đây là một cá nhân, ‘tôi’ ở đây là tâm trí và cơ thể của một cá nhân. Khi tôi miêu tả trí tuệ của Chân ngã, thì những gì tôi nói được gọi là kiến thức. Tôi chỉ đơn giản là một công cụ để truyền đạt trí tuệ.

Trí tuệ này có sẵn trong bạn, chỉ cần bạn kết nối với nó. Trong ngôn ngữ Phật giáo, trí tuệ này được gọi là Buddhi, có nghĩa là trí huệ, hay trí phân biệt (phân biệt giữa ảo tưởng và cái thật, giữa ma trận và thực tại tối thượng, giữa tình yêu và bản ngã). Trí tuệ này không phải là những kiến thức nhị nguyên thế tục, nó không phải là những ký hiệu của suy nghĩ hay một chương trình được cài vào não bộ của bạn. Nó là một sự nhận biết thuần khiết. Trong Sat-Chit-Ananda, nó là Chit, có nghĩa là trí tuệ vô hạn của Thực tại tuyệt đối.

Bạn không hề tách biệt với Trí Tuệ này. Bạn không chỉ đơn thuần là một cơ thể và tâm trí. Bên trong bạn tồn tại nhiều bản thể – thể vật lý, thể vía (linh hồn) và linh thể (Spirit), và bản thể cao nhất của bạn chính là Chân ngã, tên gọi khác của Spirit (Thần Khí).

Đến lúc này, bạn có thể bị bối rối bởi nhiều khái niệm – Chân ngã, Thần Khí, Thực Tại Tối Thượng, Thượng Đế,… Thực ra, đó chỉ là những tên gọi khác nhau để diễn tả một thực-tại-không-thể-diễn-tả, bất khả tư nghị. Mỗi cái tên lại dùng để chỉ một đặc tính thiêng liêng của thực tại ấy. Khi tôi dùng chữ Chân ngã, có nghĩa tôi đang muốn nói rằng thực tại ấy là bản chất thực sự của bạn – Chân ngã = Bản Lai Diện Mục = Bản chất đích thực. Bạn không phải là cơ thể hay tâm trí theo cách bản ngã của bạn vẫn đồng hoá. Hay khi tôi dùng chữ Thượng Đế, tôi muốn nói rằng đó là thực tại vượt lên trên và cai trị mọi thứ, siêu nghiệm và không bị ảnh hưởng bởi địa hạt vật chất. Cũng có thể gọi Cái Đó là Nguồn Cội, vì bắt từ Cái Đó mà tất cả mọi chúng sinh hiện hữu. Cũng có thể gọi đó là Vạn Hữu, vì Thực Tại Tối Thượng ấy không tách biệt với tạo vật mà toàn thấu khắp mọi nơi, từ hạt cát cho tới con giun.

Chúng ta cần phải nhận biết được thực tại này một cách trực tiếp, lúc đó mọi ảo tưởng mâu thuẫn bắt nguồn từ ngôn ngữ sẽ chấm dứt. Nếu không, bạn chỉ đơn thuần chơi trò chơi ngôn ngữ, lẩn quẩn trong mớ ký hiệu và hiệu ứng của tâm trí mà không tài nào thoát ra. Chính điều đó, sự vô minh đó kéo bạn vào luân hồi, dính mắc nhị nguyên và khổ đau.

Vậy một lần nữa, bạn chính là Cái Đó, You are That, Tat tvam asi. Đại ngôn này trong Áo Nghĩa Thư đã đề cập từ hàng ngàn năm trước, như một tấm bảng chỉ đường giải thoát chúng sinh. Nên hiểu điều này như thế nào?

⭐ Tat Tvam Asi: BẠN chính là NÓ — BẠN cũng chính là điều bạn đang tìm kiếm: https://wp.me/p9NLPR-cbS

Nó có nghĩa rằng Bạn chính là Thượng Đế. Đây là một điều nghịch lý. Nó muốn nói rằng Bản Chất Thực Sự (Chân Ngã) của bạn cũng chính là Thượng Đế. Bạn chính là cái bạn đang tìm kiếm, và chính việc tìm kiếm Thượng Đế như một đối tượng của tâm trí là rào cản duy nhất ngăn bạn nhận ra bạn chính là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một đối tượng của tâm trí, bạn không thể bắt lấy Thượng Đế dưới dạng đạt được một đối tượng của trải nghiệm giác quan hay trải nghiệm tâm trí. Thượng Đế là thường hằng, vĩnh cửu, và chính là Ý thức thuần khiết nằm bên trong bạn. Bạn chỉ có thể nhận ra nó, chọn hiện hữu trong đó, không còn thứ gì khác để tìm kiếm. Thứ duy nhất ngăn cản bạn chính là sự tìm kiếm – là trò đùa của tâm trí. Tấm màn nhị nguyên này che mờ đi ánh sáng toả rạng của Chân ngã. Bạn vô minh và đau khổ chỉ bởi vì bạn chọn sống vô minh, và bạn có quyền chọn lại, ở đây, bây giờ, khoảnh khắc này. Quyền lựa chọn là của bạn, bởi vì bạn chính là Cái Đó.

Nhưng hãy cẩn thận với tuyên bố, “Tôi là Thượng Đế.” Bạn có thể bị tâm trí đánh lừa một lần nữa.

Tôi quan sát thấy rằng rất nhiều trường hợp một người tìm kiếm sự giác ngộ lại rơi vào cái bẫy của trò chơi lẩn quẩn dán mác “giác ngộ”. Khi bạn nói ‘Tôi là Cái Đó’, bạn phải biết Cái Đó là Ý Thức Thuần Khiết, là một thứ phi cá nhân và là nguồn gốc chung của tất cả tạo vật. Tôi thấy nhiều người tuyên bố rằng ‘Ta là Thượng Đế’, nhưng Thượng Đế đó lại hàm ý một cơ thể và một tâm trí cá nhân. Ta có thể thấy sự vô minh này thông qua sự kiêu mạn hay năng lượng ô nhiễm của sự ảo tưởng đó. Đừng tôn bản ngã lên làm Thượng Đế và sống trong ảo tưởng dán nhãn “giác ngộ”.

Khi bạn nhận ra rằng bạn là Cái Đó. Sẽ không tồn tại kiêu mạn nữa, vì bạn nhận ra bản chất của tất cả mọi chúng sinh đều là Cái Đó. Tất cả đều bình đẳng và đều là Một. Đây là lúc bạn nhận ra bản chất của bạn là Tình Yêu. Và Ý Thức Thuần Khiết đó là phi cá nhân, nên tuyên bố về tính cá nhân chỉ đơn thuần là một ảo tưởng của kẻ ngu muội. Một thứ ảo tưởng mới cần tuyên bố, kiêu mạn và chứng minh. Còn Cái Đích Thực thì vẫn mãi bất diệt toàn năng mà không cần minh chứng.

Vậy thì lúc này cái tôi cá nhân bao gồm cơ thể và tâm trí của bạn chỉ đơn thuần là một công cụ để phục vụ cho Tình Yêu, phục vụ cho Thượng Đế, mà thực sự cũng là phục vụ cho Bản Chất đích thực của bạn. Ở đây bạn vừa mạnh mẽ, siêu việt, nhưng lại vừa khiêm hạ, trắc ẩn và giàu lòng yêu thương. Đây là Nghịch Lý vĩ đại mà bạn cần phải hiểu thấu, là Sự Thật vĩ đại mà bạn cần phải sống trong, là Ánh Sáng vĩ đại mà bạn cần phải hóa thân, và là Tình Yêu vĩ đại mà bạn cần phải lan toả. Namaste! Shanti 🌷

Tác giả: Kyogi
Biên tập: THĐP
Photo: Cameron Gray


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

spot_img
Bá Kỳ
Bá Kỳ
Peace - Love - Wisdom. Live the Truth, Live for Love, Guided by Inner Wisdom.

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,690Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI